INICIACIÓ A

INICIACIÓ A

13

Gerard Ribalta

5

Joan Sanchez

9

Marc‐Xu Turet

12

Martí Bach‐Esteve

20

Nora Segués

10

Roger Frigola

Equip Tècnic

JAIME AVILES

Delegat

MANEL BAGUER

Delegat

MARCEL MARTINEZ

Entrenador